WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” 15 MARZEC 2017 R.

W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Prezes Zarządu Pani Anna Leżańska.

Po przedstawieniu i dokładnym omówieniu wszystkich dokumentów składających się na sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia przystąpiono do głosowania nad stosownymi uchwałami. Wszystkim członkom przybyłym na walne serdecznie dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków członkowskich w LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone