III FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza:

przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych, instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego  oraz osoby zainteresowane tematyką, z obszaru powiatu koneckiego, na III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej – "Zioła – pomysł na biznes" . Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://www.sodr.pl/index.php/1361-iii-forum-aktywnych-kobiet-ziemi-koneckiej-ziola-pomysl-na-biznes

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone