OPOCZYŃSKIE TRAGI PRACY I EDUKACJI 10.03.2016 R.

10 marca 2016 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” miało, po raz pierwszy swoje stoisko wystawiennicze podczas Opoczyńskich Tragów Pracy i Edukacji w Opocznie. Współorganizatorami tej edycji Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Powiat Opoczyński, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie. Patronat Honorowy nad targami objął Starosta Opoczyński.

Wśród wystawców byli również: przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, instytucje wspierające rozwój rynków pracy i edukacji, szkoły, uczelnie i instytucje szkoleniowe, agencje pracy, instytucje ekonomii społecznej. Tak szeroki przekrój wystawców pozwalał zainteresowanym: młodzieży, bezrobotnym, poszukującym pracy w określonych zawodach uzyskać informacje dotyczące zapotrzebowania w zakresie edukacji i rynku pracy.

Nasze stoisko cieszyło się zainteresowaniem szczególnie wśród osób uprawiających turystykę pieszą, a to za przyczyną „Piekielnego szlaku”, który przebiega m.in. przez Żarnów, Białaczów i Paradyż z województwa łódzkiego. Zainteresowanych informowaliśmy również o możliwościach dofinansowania miejsc pracy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone