II FORUM KOBIET AKTYWNYCH ZIEMI KONECKIEJ 11.03.2016 R.

II Forum Kobiet Aktywnych Ziemi Koneckiej odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach pod hasłem: „Produkt tradycyjny i lokalny czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich”. Forum składało się z części wykładowej i konkursowej. W ramach części konkursowej przedstawiciele (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) gmin z terenu powiatu koneckiego prezentowali 9 produktów i 3 potrawy. Po części wykładowej uczestnicy Forum skosztowali prezentowane produkty i potrawy celem oddania głosu na najlepszą spośród nich w obydwu kategoriach. Konkurs na najlepszą potrawę wygrało Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju Wsi Miłaków z gminy Gowarczów, objętej działaniem „LGD - U ŹRÓDEŁ”, z wykwintnymi pierogami. Prezes Stowarzyszenia Pani Ewelina Kos nie kryła radości z wygranej, tym bardziej, że stowarzyszenie jest stosunkowo młodą organizacją. Bardzo gratulujemy i wierzymy, że ta nagroda przerodzi się w jeszcze większy zapał do prac na rzecz integracji wiejskiej i promocji regionu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone