INFORMACJA

W DNIU 24 MARCA 2016 R (CZWARTEK) BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 8:00 DO GODZINY 12:00,
NATOMIAST W PIĄTEK 25 MARCA 2016 R. BĘDZIE NIECZYNNE.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone