ZAPROSZENIE NA PANEL

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Serdecznie zaprasza na Panel dyskusyjny oraz moduł szkoleniowy w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi Gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data 17 luty 2019 r.

Miejsce konferencji – Stajnia Artystyczna Marcinków

Program:

10:00- 10:30 Rejestracja uczestników.

10:30-12:00 – Panel dyskusyjny I „Jak zdobyć granty, kapitał, technologie i pracowników dla rozwoju branż kluczowych dla obszaru LGD”.

12:00-12:15 – Przerwa kawowa.

12:15-16:15 - Panel II „Czy w oparciu o lokalne zasoby finansowe i usługowe jest możliwe stworzenie spójnej oferty branżowej”.

16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.

16:30 – 18:00 – Podsumowanie dyskusja.

Chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 413759533, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Integrującą w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data Konferencji 16 luty 2019 r.

Program Konferencji:

9:00- 09:30 -  Rejestracja uczestników.

9:30-12:00 – Panel dyskusyjny I „Finansowanie turystyki i rekreacji”.

12:00-12:15 – Przerwa kawowa.

12:15-14:45 - Panel dyskusyjny II „Ochrona środowiska i wdrażanie rozwiązań proekologicznych”.

14:45 – 15:45 – Obiad.

15:45 – 17:45 – Panel dyskusyjny III „Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – rozwój działalności”.

17:45-18:00 - Przerwa kawowa.

18:-19:30 – Występ artystyczny.

19:30- 20:30  - Degustacja potrwa regionalnych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

20:30-22:30 0- Zabawa integracyjna.

Miejsce konferencji – Stajnia Artystyczna Marcinków, która jest wspaniałym przykładem rozwoju i możliwości jakie dają środki pozyskane z PROW. Słynąca również z organizacji wspaniałych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Opracowane materiały z poszczególnych bloków tematycznych zostaną zamieszczone na stronie www. LGD w wersji elektronicznej. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 413759533, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

serdecznie zaprasza do udziału w realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działająca na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn zaprasza do uczestniczenia w realizowanej operacji własnej pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli branż kluczowych: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny  określonych
w LSR, mających siedziby na obszarze działania „LGD - U ŻRÓDEŁ”.  Zgłoszenia można dokonywać w siedzibie oraz za pośrednictwem strony internetowej „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Kryteria udziału w realizowanym projekcie:

  • adres siedziby podmiotów gospodarczych z branż kluczowych: Gminy: Białaczów, Żarnów, Paradyż, Bliżyn, Stąporków, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Gowarczów,
  • rejestracja: KRS lub CEDiG,
  • O uczestnictwie w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Potencjalni uczestnicy (przedsiębiorcy) z każdej gminy będą mieć zagwarantowanych 9 miejsc. Osoby (przedsiębiorcy), które nie zostaną zakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 41 375 95 33, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

 

Anna Leżańska
Prezes Zarządu

ŻYCZENIA

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE 7 GRUDNIA 2018 R.

W  dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne z elementami ewaluacji zorganizowane przez  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Miejscem zjazdu była malownicza karczma „Oberża Młyńska” w Parczówku - gmina Białaczów. Wzięło w nim udział ok. 60 osób, głównie członkowie , przedstawiciele organów LGD  oraz sympatycy Stowarzyszenia.      

 Podczas spotkania uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące m.in. efektywności działania Stowarzyszenia ,  dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp.                                                      

Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i miłą atmosferę oraz cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.

AKTYWIZACJA 2 PAŹDZIERNIK 2018 R.

W dniu 02.10.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjno-aktywizujące, w którym wzięła udział grupa ok. 60 osób. Spotkanie odbyło  się w miejscu integracji tzw. ”wiata” , w  miejscowości  Jastrzębia, a dokładnie w Rezerwacie „Świnia Góra”.

Zebrani mieli okazję do rozmów, zabawy, wspólnego śpiewania. Nie zabrakło konkursów nagrodzonych gromkimi brawami i drobnymi upominkami .

Przygotowano również poczęstunek, podczas którego grono lokalnych  liderów opowiadało kawały .

Zabawnym opowieściom nie było końca. Po raz kolejny uczestnicy spotkania i udowodnili, że potrafią się bawić, integrować oraz aktywizować swoje środowisko.

W tym dniu dopisały zarówno humory jak i pogoda.

Na zakończenie padła deklaracja ”do zobaczenia ponownie”.

SZKOLENIE

W dniu 21.09.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdzała ilość uczestników.
Tematem szkolenia były zasady wypełniania biznesplanu, wniosku o przyznanie pomocy, omówione zostały kryteria wyboru operacji oraz pozostałe dokumenty niezbędne do oceny przez Radę LGD .
Szkolenie było prowadzone przez Panią Agnieszkę Szczucińską -Wiceprezes Biura Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej.
Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do dalszej współpracy.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – PODEJMOWANIE / ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie,  którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularzy biznesplanów na operacje w zakresie podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Miejsce szkolenia:  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Data szkolenia: 21 wrzesień 2018 r.

Czas szkolenia: 10:00 -15:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 września 2018 r.*

*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgł. szkol.pod.rozwój.doc)Karta zgłoszeniowa704

SZKOLENIE

W dniu 23.08.2019 r.  w Biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” miało miejsce szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

                                      oraz

1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia

 finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Szkolenie obejmowało zasady wypełniania biznesplanu, wniosku o przyznanie pomocy, omówione zostały kryteria wyboru operacji oraz pozostałe dokumenty niezbędne do oceny przez Radę LGD .

Szkolenie poprowadził Pan Witold Kowal  - Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do dalszej współpracy.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się

23.08.2018 r.

Tematyka szkolenia z zakresu:

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia

    oraz

  2. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie
Data szkolenia: 23. sierpnia 2018 r.
Czas szkolenia: 9:00 -14:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22. sierpnia 2018 r.*


*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgłoszenia na szkolenie 23.08.2018.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów757

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone