INFORMACJA

UWAGA!!!!

ZMIANA GODZINY SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniu:

20 maj 2019 r. w godz. 16:00 – 21:00 „Fundusze zewnętrzne dla NGO”

Zapraszamy serdecznie.

ZAPROSZENIE

      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenia, które odbędą się w siedzibie,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniach:

  • 15 maj 2019 r., w godz. 9:00 - 14:00 - „Wizerunek NGO w sieci i współpraca z mediami”
  • 20 maj 2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 – „Fundusze zewnętrzne dla NGO”

Ponadto  przez cały okres trwania projektu tj. od 8 do 30 maja 2019 r. będzie prowadzone indywidualne poradnictwo prawne i księgowe dla zrekrutowanych organizacji pozarządowych.

W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa konieczne jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 41 375 95 33, 501 192 800  lub osobiście.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NR 1/2019/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 29 kwietnia 2019 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady.

INFORMACJA

 

W dniu 2 maja 2019 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

ŻYCZENIA

INFORMACJA

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020"

 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (na stronę i email.pdf)Informacja670
Pobierz plik (farmularz zgłoszenia do udziału projekcie.doc)Formularz zgłoszenia576

SZKOLENIE

9 kwietnia  2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów projektów grantowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

Promocja dialogu międzypokoleniowego oraz Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Uczestników  szkolenia przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska, która wraz        z Wiceprezes Anną Kaźmierczyk chętnie odpowiadały na wszystkie pytania potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie oraz prezentację przygotowały pracownice biura „LGD-U ŹRÓDEŁ”: Katarzyna Potocka – koordynator ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości oraz Justyna Godlewska – koordynator ds. wdrażania LSR oraz działań organizacyjno-promocyjnych.

O odpowiednią dokumentację ( papierową oraz fotograficzną ) spotkania zadbała  Magdalena Ran-Rokicka – specjalista ds. projektów.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział, zachęcamy do składania wniosków i zapraszamy do dalszej współpracy.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się w dniu  09.04.2019 r. 

Temat szkolenia:

  Zasady wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

  1. Promocja dialogu międzypokoleniowego

oraz

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia:  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.

Czas szkolenia: 11:00 -16:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 kwietnia 2019 r.*

*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail bądź osobiste dostarczenie do Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgł. szkol.grant 2019.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie542

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2019/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - dobre przykłady.

SZCZEGÓŁY

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Pracownik biura odczytał Sprawozdania z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, a Pani Księgowa wraz z Panią Prezes omówiła je ze szczegółami, odpowiadając na pytania zebranych członków. Powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w formie uchwały.

Po przegłosowaniu  sprawozdań Przewodnicząca przedstawiła Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018, który również  został zatwierdzony podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone