INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 2/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 2 maja 2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.1.4 Zbudowanie i marketing produktu turystycznego „Piekielny Szlak”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 1/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 2 maja 2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.1.2 –  Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „ LGD – U ŹRÓDEŁ”  Biuro  w dniach od 1 maja 2018 r. do 7 maja 2018 r.  będzie nieczynne.

TARGI AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 20-22.04.2018 R.

W dniach 20 - 22 kwietnia 2018 r. w Kielcach odbyły się Targi Agrotravel  & Active Life, w których to już po raz dziesiąty miała zaszczyt wziąć udział Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Jak co roku na targach można było podziwiać rękodzieła ludowe, skosztować  tradycyjnych, regionalnych przysmaków, a w tym  roku także dowiedzieć się co robić by poprawić swoją kondycję fizyczną na co dzień.

Stoisko  „LGD – U ŹRÓDEŁ” było jednym z 7 LGD- ów wspólnie realizujących projekt współpracy pod nazwą „Czas na świętokrzyskie”. LGD-y prezentowały skarby swoich obszarów. Jak zawsze goście licznie dopisali. Szczególne podziękowania dla Pań ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z terenu gminy Białaczów, które częstowały pysznymi daniami regionalnymi.

INFORMACJA

W dniu 20 kwietnia Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału Stowarzyszenia w X Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko HALA A1, Kielce ul. Zakładowa 1.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności statutowo-finansowej Stowarzyszenia.

Księgowa przedstawiła bilans za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2017 r., przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej oraz Raportów ewaluacyjnych.

Wszystkim uczestniczącym w walnym zebraniu członkom dziękujemy za aktywny udział w zebraniu.

WYJAZD AKTYWIZACYJNY Z ELEMENTAMI MONITORINGU

W dniach 2-3 marca 2018 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała wyjazd aktywizacyjny do Zakopanego. Wzięli w nim udział członkowie organów LGD, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty, ukierunkowane na:

  • ocenę poprawności działalności Stowarzyszenia,
  • ocenę skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w odniesieniu do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • ocenę celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR,
  • oraz określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.

 

Podsumowaniem warsztatów była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cudowną atmosferę.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 3/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone