ŻYCZENIA

INFORMACJA

UWAGA!!!!

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników przesuwa terminy naborów wniosków:

1. Nabór wniosków nr 1/2021/RD o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej,
2. Nabór wniosków nr 2/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego,
3. Nabór wniosków nr 3/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.1.7. Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

                                             od 12.04.2021 r.  do 26.04.2021 r.

Kontakt tylko telefoniczny pod numerami :

   501 192 800; 696 994 805

I drogą email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W związku ze zobowiązaniem Lokalnych Grup Działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 26.02.2021 r.  w siedzibie Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się warsztat refleksyjny. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.).

 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

JUŻ MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ DO AKCJI MASZ GŁOS!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „LGD - U ŹRÓDEŁ”
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.


W związku z art.130 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:
ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 24 grudzień 2020 roku dniem wolnym od pracy.


Prezes Zarządu
Anna Leżańska

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach konkursu "Mikrogranty - przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej"

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach konkursu "Mikrogranty - przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej"

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg".

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej. w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  2. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „Mikrogranty – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej".

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

Więcej szczegółów, Regulamin i komplet wzorów niezbędnych dokumentów dostępne na stronie: www.koowes.pl

Kontakt w sprawie naboru:

 

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Joanna Sędziejewska - doradca ogólny (powiat konecki)

tel. 41 341 74 96 wew. 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej przypominamy, że w przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Nr tel.: 501192800

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Państwu i sobie dużo zdrowia
i wyrozumiałości w tych trudnych czasach.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW !!!!!!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z ogłoszeniem  naborów wniosków nr 3/2020/I o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa oraz nr 2/2020/PD w ramach przedsięwzięcia: 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników informuje, iż w związku z zaostrzającą się pandemią nie odbędą się szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów.

Świadczone natomiast będzie doradztwo indywidualne w następujących obostrzeniach sanitarnych tzn.:

  • Wizyta w Biurze LGD tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (41 375 95 33 lub 501192800).
  • Przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

 Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

XXI KUŹNICE KONECKIE

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się XXI Kuźnice Koneckie. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Z racji trwającej pandemii koronawirusa impreza miała znacznie skromniejszy przebieg, niż było to w ubiegłych latach.

Jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” uczestniczyli w wydarzeniu, informując zainteresowanych o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kuźnice Koneckie były też okazją do promowania produktów turystycznych „Lokalnej Grupy Działania- U ŹRÓDEŁ” jakim jest pieszy szlak turystyczny „Piekielny Szlak” oraz 27 tras do Nordic Walking.

Pomimo zmiennej pogody, naszych członków i sympatyków nie brakowało. Kuźnice rozpoczęły się od Biegu Rolnika, rozstrzygnięty został również konkurs Lepienia Pierogów, w którym laur zwycięstwa przypadł współpracującym z „LGD – U ŹRÓDEŁ” Kołu Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Podobnie jak w poprzednich latach Kuźnic Koneckich wręczone zostały doroczne nagrody Powiatu Koneckiego: Kowal Losu, Przyjaciel Kuźnic, Gwóźdź Sezonu, Alchemik oraz Marki Koneckie. Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy było uruchomienie największego drewnianego koła w Polsce, które znajduje się właśnie w  muzeum w Maleńcu.

Uczestnicy XXI Kuźnic Koneckich mogli podziwiać występy zespołów folklorystycznych, a także spróbować regionalnych potraw. Impreza została zakończona efektownym pokazem tańca z ogniem.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone