SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Stowarzyszenie ”Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przy udziale Sołtys wsi Brody, Pani Beaty Gierczyńskiej zorganizowało w sobotę 22 września trzecie w tym roku spotkanie aktywizujące liderów społeczności lokalnych. We wsi Brody mieliśmy możliwość zobaczyć jak małe społeczności przy wspólnym wysiłku potrafią zadbać o swoje otoczenie, czyli zorganizować miejsce spotkań dla osób w każdym wieku. Merytoryczna pomoc liderów natomiast to skarb nieoceniony.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone