ŚWIĘTO HODOWCÓW RYB I WĘDKARZY – KONECKA RYBA


W niedzielę, 23 września odbył się kolejny dzień obchodów „ŚWIĘTA HODOWCÓW RYB I WĘDKARZY – KONECKA RYBA” połączonych z Dożynkami Powiatowymi. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Rudzie Malenieckiej dożynkowy korowód z wieńcami i chlebami przeszedł na plac przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, gdzie odbyła się dalsza ceremonia. Nie zabrakło smacznych, rybnych degustacji, stoisk ze sprzętem wędkarskim, sprzedaży ryb oraz występów artystycznych. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” było tam wraz ze stoiskiem promocyjnym w szczególnym charakterze, gdyż owe święto mogło mieć tak bogatą oprawę dzięki środkom finansowym m.in. pozyskanym w konkursie na „Małe projekty” ogłoszonego przez LGD – U ŹRÓDEŁ . Fakt ten sprawił, że zainteresowanie naszym stoiskiem było większe niż zwykle.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone