DZIEŃ GOSPODARZA W SOBIENIU

Mała miejscowość i ludzie o dużych sercach to efekt murowany. We wsi Sobień położonej w woj. łódzkim, 30 września 2012 r. odbył się „Dzień Gospodarza w Sobieniu”. „LGD – U ŹRÓDEŁ” zostało zaproszone i dzięki temu jeszcze więcej nowych osób mogło o nas usłyszeć i zapytać na jakie działania mogą uzyskać środki z PROW.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone