V URODZINY LGD – U ŻRÓDEŁ

To już pięć lat od momentu utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. W sobotę 17 listopada 2012 roku właśnie z tej okazji odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne. Przybyli członkowie stowarzyszenia, sympatycy i zacni goście. Po krótkim wystąpieniu Prezes Emilii Kupis była część artystyczna na którą składał się taniec baletowy w układzie dowolnym do muzyki współczesnej Magdy Stachurskiej oraz występ Jerzy Pikor Trio w składzie Jerzy Pikor - gitara klasyczna, Dariusz Figarski – akordeon, Cezary Figarski – akordeon. Po części oficjalnej przyszedł czas na tradycyjną lampkę szampana oraz życzenia i drobne upominki, za które pięknie dziękujemy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie już dziś zapraszamy za rok.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone