Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji srl kierowanego przez społecznoć nr 0000-6933-UM131000.15 z dnia 21.04.2016 r.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji srl kierowanego przez społecznoć nr 0000-6933-UM131000.15 z dnia 21.04.2016 r..pdf)Aneks nr 10203

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone