INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej przypominamy, że w przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Nr tel.: 501192800

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Państwu i sobie dużo zdrowia
i wyrozumiałości w tych trudnych czasach.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone