WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW !!!!!!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z ogłoszeniem  naborów wniosków nr 3/2020/I o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa oraz nr 2/2020/PD w ramach przedsięwzięcia: 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników informuje, iż w związku z zaostrzającą się pandemią nie odbędą się szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów.

Świadczone natomiast będzie doradztwo indywidualne w następujących obostrzeniach sanitarnych tzn.:

  • Wizyta w Biurze LGD tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (41 375 95 33 lub 501192800).
  • Przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

 Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone