PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

W dniu 1 września 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zostało podpisane 26 umów z grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursie na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć:

1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.

1.2.8  Promocja dialogu międzypokoleniowego.

1.2.5  Marketing obszaru LGD.

1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna.

Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, ekologiczny tryb życia czy integrację społeczności lokalnych poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia, pokazy  i wycieczki.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać informacje i zdjęcia z   poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone