PARKI NORDIC WALKING - PROJEKT TURYSTYCZNY NA OBSZARZE
„LGD-U ŹRÓDEŁ”

 W dniu 10 marca 2020 r. w Końskich  miała miejsce konferencja prezentująca projekt turystyczno-rekreacyjny  na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jakim są Parki Nordic Walking. Patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Federacja Nordic Walking,  tygodnik Konecki.pl, Echo Dnia oraz Radio Plus Radom.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z Wiceprezes Panią Anną Kaźmierczyk, które przedstawiły przebieg i długość Parków Nordic Walking z każdej gminy i omówiły sposób ich finansowania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” realizując projekt współpracy „Marsz po zdrowie” w partnerstwie z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania z województwa świętokrzyskiego utworzyło 6 nowych certyfikowanych parków do Nordic Walking  w Białaczowie, Gowarczowie, Smykowie, Stąporkowie, Paradyżu i Żarnowie.

Kwota projektu dla „LGD – U ŹRÓDEŁ” to: 387 500,00 zł a łączna długość parków to ok. 180 km.

Powstanie Parków Nordic Walking zostało sfinansowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju objętej PROW 2014-2020.

W minionym okresie programowania LEADER 2007-2013  Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” utworzyło Parki Nordic Walking w gminach Bliżyn oraz Ruda Maleniecka, natomiast w gminie Końskie w ramach „Małych Projektów” powstał Park w Sielpi korzystając z funduszy pochodzących z LGD za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi (niestety już nie istniejącego).

 Prezes Stowarzyszenia przeczytała list jaki otrzymała LGD od wykonawcy Parków i przedstawiciela Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Rafała Przyszlaka, który dziękował zebranym za pomoc w wytyczeniu szlaków, jak również gratulował tak wspaniałego produktu turystycznego jakim są Parki Nordic Walking.

Najistotniejszym punktem było uroczyste przekazanie Certyfikatów Nordic Walking Park, włodarzom 6 gmin objętych działaniem „LGD - U ŹRODEŁ”. Swoją obecnością zaszczycili nas:

- Wójt gminy Białaczów - Pani Barbara Goworek,
- Wójt gminy Bliżyn – Pan Mariusz Walachnia,
- Wójt gminy Gowarczów – Pan Stanisław Pacocha,
- Przewodniczący Rady gminy Paradyż – Pan Antoni Morawski,
- Wójt gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca,
- Wójt gminy Żarnów – Pan dr Krzysztof Nawrocki,
- Przewodnicząca Rady gminy Żarnów – Pani Joanna Grodzicka,
- Wójt gminy Smyków – Pan Jarosław Pawelec,

Dzięki  projektom „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRODEŁ” każda z 9 gmin obszaru działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” została zaopatrzona w Certyfikowany Park Nordic Walking. Każdy z nich to trzy pętle do wędrówek pieszych o długościach: 5, 10 i 15 km o różnym stopniu trudności. Liczymy, że powstała infrastruktura, będzie impulsem do podejmowania kolejnych działań przez lokalnych liderów jak również przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania obszarem działania  „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Ważnym aspektem utworzonych Parków Nordic Walking jest to, iż są to jedne
z nielicznych parków, na terenie których można realizować zawody o randze międzynarodowej. Parki NW przeszły proces Certyfikacji Polskiej Federacji Nordick Walking. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała infrastruktura wzbogaci ofertę rekreacyjną obszaru LGD i będzie przyczyniać się do rozwoju turystycznego regionu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji oraz zdjęć.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (List gratulacyjny..pdf)List gratulacyjny385
Pobierz plik (NORDIC WALKING prezentacja.pptx)Prezentacja410

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone