I TURNIEJ TRIPLETÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W PETANQUE

02 sierpnia 2009 roku w Lechowie nieopodal Opatowa odbyła się impreza, która towarzyszyła Świętu Sportu w Lechowie oraz imprezie kulturalnej „Świętogodki”.
Jedną z wielu atrakcji przewidzianych na ten dzień był I Turniej Tripletów Świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania w Petanque, którego organizatorem było LGD Wokół Łysej Góry.
W szranki stanęło sześć drużyn z różnych LGD. Nasze Stowarzyszenie „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-U ŹRÓDEŁ” po długich zmaganiach zajęło czwarte miejsce.
Po zaciętej ostatniej rundzie wyłoniła się zwycięska drużyna. Czempionem została LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Z niecierpliwością czekamy na kolejny turniej w Petanque.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone