WARSZTATY DLA RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA

W sobotę 22 sierpnia 2009 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ odbyły się warsztaty dla Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Miały one na celu zapoznanie Rady z obowiązkami jakie ją czekają przy wyborze i ocenie wniosków, które już wkrótce będą napływać po ogłoszeniu pierwszego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Warsztaty prowadził Pan Paweł Walczyszyn. Znakomite przygotowanie trenera zaowocowało burzliwą dyskusją i wielkim zainteresowaniem uczestników.

Dziękujemy za przybycie i życzymy spokojnych obrad przy wyborze wniosków!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone