VIII URODZINY LGD

27 listopada 2015 roku, do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, przybyli członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. Wzięli oni udział w spacerze badawczym po obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w kontekście matrycy logicznej tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Mieli okazję zobaczyć dokonania LGD z minionego okresu oraz wymienić swoje pomysły i spostrzeżenia na przyszłość. Wszystko to w połączeniu z VIII rocznicą utworzenia stowarzyszenia.

Przybyłym serdecznie dziękujemy i przypominamy, że na sukces LGD pracujemy wszyscy razem.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone