LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PRZYJĘTA

DNIA 21.12.2015 R. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "LGD-U ŹRÓDEŁ" PRZYJĘŁO STRATEGIĘ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR), KTÓRĄ ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY CAŁEMU ZESPOŁOWI DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2016-2022 ZA PRACE NAD TWORZENIEM DOKUMENTU. DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ MIESZKAŃCOM Z OBSZARU DZIAŁANIA NASZEJ LGD ZA LICZNY I CZYNNY UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PRZY TWORZENIU STRATEGII - TO PRZY WASZYM UDZIALE ZOSTAŁY OKREŚLONE KIERUNKI I ZADANIA NA NAJBLIŻSZE LATA.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (lsr_21122015.pdf)STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)1411

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone