SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Tym razem, podczas wywiadu grupowego, przedstawiciele gmin mogli się wypowiedzeń w temacie zasad wyboru operacji do dofinansowania i kryteriach wyboru w ramach wdrażania LSR.
Bardzo dziękujemy przybyłym za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone