WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informujemy, iż w wyniku Konsultacji społecznych upublicznionych w dniu 06.04.2018 r do 16.04.2018 r. do Biura "LGD - U ŹRÓDEŁ" nie wpłynęły żadne uwagi.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania zmian w Procedurze oraz kryteriach  wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, a także zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR). Zmiany w dokumencie  dotyczą Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach celu ogólnego 1.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informujemy, iż w ramach Konsultacji społecznych upublicznionych w dniu  5 lutego  2018 r., do 2 lutego 2018 r. do Biura "LGD - U ŹRÓDEŁ" nie wpłynęły żadne uwagi.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w dokumencie i załączniku zostały zaznaczone na żółto i dotyczą  Tabeli 14 Elementy podlegające monitorowaniu, Tabeli 15 Elementy podlegające i Załącznik 2 Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu.

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 13.02.2018 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informujemy, iż w ramach Konsultacji społecznych upublicznionych w dniach 24 lipca 2017 r., 02 sierpnia 2017 r.  oraz 22 sierpnia 2017 r. do Biura "LGD - U ŹRÓDEŁ" nie wpłynęły żadne uwagi.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Kryteriach wyboru operacji. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.08.2017 r. za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (zal.1.kryteria_do.konsulatcji.08.2017.docx)Kryteria wyboru operacji274
Pobierz plik (zal.2.formularz.konsultacji.kryteria.doc)Formularz zgłaszania uwag282

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w dokumencie i załącznikach zostały zaznaczone na czerwono i dotyczą kwot w Tabeli 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach celu ogólnego 1 w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2  Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa, 1.2.5 Marketing obszaru LGD, 1.2.11  Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych (oraz w konsekwencji Załącznika nr 3 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz Załącznika -  4 – Tabela 2 ) .

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 10.08.2017 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w dokumencie i załącznikach zostały zaznaczone na czerwono i dotyczą  Tabeli 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach celu ogólnego 1 w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2  Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa (oraz w konsekwencji Załącznika nr  4 – Tabela 2 ) a także dostosowania tabeli nr 12 do aktualnego Planu szkoleń.

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na czerwono.

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w dokumencie i załącznikach zostały zaznaczone na czerwono i dotyczą kwoty przeznaczonej na realizację Projektów Współpracy – Tabela 10 (oraz w konsekwencji Załączników nr 3 i 4 ) oraz zmian w Planie komunikacji (Załącznik nr 5).

Uwagi można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą zmieszczonego poniżej formularza.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone