Strona G3ówna


"PIEKIELNY SZLAK"

 

- LOGO "Piekielnego Szlaku"
- Ma3a Infrastruktura Turystyczna
  przy "Piekielnym Szlaku"

- Film promocyjny "Piekielny Szlak"
- INFORMATOR TURYSTYCZNY
  OBSZARU "LGD - U ?RÓDE?"

- DZIA?ANIA KTÓRE WSPAR?Y
  ROZWÓJ WSI
- Przyk3ady
  wykorzystania funduszy PROW
  na lata 2007-2013 na obszarze
  dzia3ania "LGD - U ?RÓDE?"
  (publikacja PDF)

- "Piekielny Szlak" - mapa
- Pierwsza fotorelacja z rajdu
  rowerowego po "Piekielnym
  Szlaku"

 

Dożynki gminne w Smykowie29. sierpnia 2010 roku

 

Ilo?a wy?wietlen: 99LGD – U ŹRÓDEŁ przyjęła zaproszenie wójta gminy Smyków, Pana Józefa Śliza i wzięła udział w dożynkach gminnych w dniu 22.08.2010 r. W programie dożynek, które odbyły się na placu szkolnym w Miedzierzy, było m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jednym z członków jury była Pani Emilia Kupis - prezes LGD. Nasze stoisko odwiedziło wielu uczestników dożynek, którym przedstawialiśmy nasze Stowarzyszenie, cele jego działania oraz mówiliśmy o przedsięwzięciach, na realizację których można uzyskać wsparcie. Liczymy, że przyniesie to korzyści w postaci liczby złożonych wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju działalności.

Baczne obserwowanie wydarzeń na placu szkolnym.

Gmina Smyków.

Kobiety jak wrony zawsze lecą do błyskotek.

Komisja konkursowa.

Konkurs na potrawę lokalną.

Nikt nie mówil, że łatwo będzie wybrać!


Obsługa stoiska LGD A.Górecka, J. Godlewska i S. Śwercz.

Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec.

Spiker staną na wysokości zadania!

To jest piknik!

Władze LGD, pracownicy, członkowie i goście.

Wręczanie nagród i wyróżnień.

Wyróżnienie za wieniec. Gratulacje.

Występ zespołu ludowego SMYKAŁKI.

[Powrót]linkilinki

Aktualnie na stronie: osób


linki

007416


kalendarz

Dziś jest 2 października
Imieniny: Teofila, Dionizego, Trofima
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj?ca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarz?dzaj?ca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD wspó3finansowane jest ze ?rodków Unii Europejskiej
w ramach dzia3ania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddzia3anie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bie??cych i aktywizacji" objetego PROW na lata 2014-2020

Copyright &copy 2009 | Stowarzyszenie - LGD - U ?róde3
Wszelkie prawa zastrze?one